Obsah stránky

Ceník služeb

 

Poplatky za ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace)

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30,- Kč za každou i započatou stránku.

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

 

CZECH POINT

Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč

Konverze dokumentů (ověření kopie dokumentu): 30,- Kč za stránku

U těchto výpisů je první strana za 100,- Kč a další následující strana za 50,- Kč

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z insolvenčního rejstříku

 

Inzerce v Jestřebském zpravodaji

Formát inzerátu text/cena

A7 100,- Kč

A6 195,- Kč

A5 390,- Kč

Poplatky platí pro jedno zveřejnění v černobílém provedení.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.