Obsah stránky

Informace o situaci - rekonstrukce hlavní ulice Jestřebí IV. 15.9.2017

pátek, 15. září 2017 // OBECNÍ ÚŘAD

Text // Administrator


Informace k rekonstrukci místní komunikace IV.

 

Vzhledem k tomu, že firma Strabag nezahájila od 11.9.2017 rekonstrukci druhého úseku komunikace a neposkytla obci záruky, že bude komunikace dodělána do začátku zimy, požádala obec o dokončení rozestavěného úseku a následné ukončení spolupráce s touto firmou. Na jednání se zástupci firmy Strabag dne 14.9.2017 byl tento postup akceptován. Bylo dohodnuto, že Strabag dokončí do poloviny října rozestavěnou komunikaci, a tím bude jeho činnost ukončena. V současné době se pracuje na přesném znění písemné dohody, kterou ještě musí schválit zastupitelstvo obce. Přes zimu by mělo dojít k výběru nové firmy, která bude na jaře 2018 pokračovat v rekonstrukci.

Tento postup byl zvolen z důvodu nebezpečí, že se druhá etapa rekonstrukce komunikace nestihne do zimy a následně by práce musely být na rozdělané komunikaci přerušeny na několik měsíců. To by značně zvýšilo komplikace, které stavba způsobuje občanům.

 

 

V Jestřebí 15.9.2017

Karel Schreiner

starosta obce