Obsah stránky

Informace o situaci - rekonstrukce hlavní ulice Jestřebí

pátek, 28. červenec 2017 // OSTATNÍ

Text // Administrator


Po odtěžení materiálu do hloubky cca 0,5 metru byla provedena zkouška únosnosti zeminy. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna malá únosnost podloží pod komunikací musely být provedeny změny v projektové dokumentaci. S těmito změnami nesouhlasili zástupci Severočeských vodovodů a kanalizací. Projektant vypracoval nové řešení, které však podléhá schválení odborem dopravy MěÚ v České Lípě. Obec se snaží schvalovací proces maximálně urychlit.

Firma Strabag od 27.7.2017  přerušila práce. Obec se snaží s firmou Strabag dojednat, aby pokračovala v těch úsecích, kterých se změny projektu netýkají – dokončení chodníku u Svatušků a pokračování v budování chodníku po jedné straně od Bumbálků směrem ke školce (kolem pomníku padlého vojáka). Přitom by nedošlo k uzavření této ulice pro provoz automobilů, aby byl ponechán přístup k bytovkám a zelenému obchodu.   

 

V Jestřebí 28.7.2017

Karel Schreiner

starosta obce