Obsah stránky

Komunální odpad. Když se nezaplatí, jaké následují sankce?

pondělí, 02. květen 2022 | OBECNÍ ÚŘAD
 
V případě, že poplatník neuhradí poplatek včas nebo ve správné výši, obdrží výzvu, která jej na nezaplacený poplatek upozorní.
Pokud poplatník na výzvu včas nezareaguje tím, že poplatek uhradí osobně v pokladně obecního úřadu nebo poukázáním na účet., následuje vydání platebního výměru. V platebním výměru dostane poplatník dostatečnou lhůtu (zákonem stanovenou) na zaplacení nedoplatku. Pokud po uplynutí této lhůty zůstane na poplatníkově osobním účtu stále dluh, jsme oprávněni tento dluh navýšit až o 300%. Na možné navýšení je v platebním výměru poplatník náležitě upozorněn. Myslíme si, že je zbytečné, aby si lidé ignorováním našich výzev zbytečně nechali navyšovat své poplatky, které jsou ze zákona povinni uhradit. Zvýšení se netýká jen navýšení poplatku, ale následně i soudních výloh a to v případě, že předáme spis poplatníka k exekučnímu vymáhání. Proto vás na tyto skutečnosti upozorňujeme a zdvořile žádáme: hraďte poplatek za komunální odpad a vyhněte se zbytečným sankcím, které zatíží váš domácí rozpočet.
 
 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.