Obsah stránky

Odstávka dodávky el. energie - 27.6.2022

pondělí, 06. červen 2022 // OSTATNÍ

Text // Administrator


dne 27. 6. 2022 od 7:30 do 19:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Doksy (okres Česká Lípa)
část obce Staré Splavy
č. ev. 231, 245
Dlouhý důl: č. ev. 136, 207, 312
U Nového rybníka: č. p. 10, 236, 270-274
kat. území Doksy u Máchova jezera (kód 628212): parcelní č. 1706, 1711/1
Jestřebí (okres Česká Lípa)
č. p. 3, 6-29, 31-40, 44-49, 56, 63, 65, 66, 74, 76, 77, 83, 84, 86, 90-94, 96, 99, 100, 102, 105, 107, 113-119,
121-125, 131-136, 138-148, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 165, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 175,
177, 179
kat. území Jestřebí u České Lípy (kód 659061): parcelní č. 490/1, 725/31, 732/4

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.
NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 6. 6. 2022. Strana 1 z 2
Linka 800

Vložený dokument