Obec JestřebíVerze pro seniory
<< ZPĚT NA HLAVNÍ NABÍDKU ^ PLNOHODNOTNÉ STRÁNKY

Ceník služeb

Název Soubor Velikost
Ceník služeb 2021 doc doc 130 kB
Ceník úhrad za zřízení věcných břemen pdf pdf 77 kB
Sazebník - poskytnutí informací docx docx 18 kB

Pohřebnictví

Název Soubor Velikost
Řád pohřebiště docx docx 46 kB
Žádost o souhlas s pohřbením zemřelého docx docx 14 kB
Cenový výměr - nájem hrobového místa docx docx 15 kB

COVID 19

Název Soubor Velikost
Covid - co dělat po kontaktu s pozitivní osobou jpg jpg 201 kB
Covid - mám příznaky onemocnění - co dělat jpg jpg 748 kB
Krizové opatření pdf pdf 138 kB
Nouzový stav od 5.10.2020 pdf pdf 133 kB
ZM v době nouzového stavu pdf pdf 110 kB

Ztráty a nálezy

Název Soubor Velikost
Ztráty a nálezy - aktualizovaný seznam docx docx 11 kB

Závazné vyhlášky obce Jestřebí

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o koeficientech daně z nemovitostí pdf pdf 569 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu pdf pdf 506 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 kterou se vydává Požární řád obce Jestřebí pdf pdf 3 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu pdf pdf 195 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu pdf pdf 199 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství docx docx 24 kB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pdf pdf 115 kB
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného doc doc 40 kB
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doc doc 75 kB
Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jestřebí docx docx 29 kB
Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 3/2019, o místním poplatku ze psů doc doc 57 kB
Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství doc doc 70 kB
Příloha č. 1 k vyhlášce č, 4/2019 docx docx 12 kB

FÚ daň z nem.věcí - dokumenty

Název Soubor Velikost
Daň z nemovitých věcí - informační leták pdf pdf 497 kB
E-mail - žádost na FÚ - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 130 kB
SIPO - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 970 kB
Tisková zpráva FÚ doc doc 86 kB
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019 pdf pdf 65 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Dodatek č. 1 k VS TJ Jestřebí-Provodín 2018 pdf pdf 63 kB
Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace TJ 2018 pdf pdf 113 kB
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace - dodatek pdf pdf 40 kB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pdf pdf 162 kB
Veřejnoprávní smlouva s Městem Česká Lípa - o zajištění výkonu přenesené působnosti – zrušení údaje o místu trvalého pobytu pdf pdf 26 kB
Veřejnoprávní smlouva s Městem Dubá - o zajištění výkonu přenesené působnosti – projednávání přestupků doc doc 37 kB

Aktuality

Název Soubor Velikost
Úřad práce ČR nabízí bezplatnou pomoc jpg jpg 290 kB
Informace k místnímu poplatku za odpady docx docx 48 kB
Očkování proti nemoci Covid 19 docx docx 182 kB
ODSTÁVKA ČEZ pdf pdf 49 kB
Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy pdf pdf 755 kB
Oznámení o uzavírce další části rekonstruované komunikace od MŠ k parkovišti pod hřbitovem pdf pdf 95 kB
PŘERUŠNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 19.4.2021 pdf pdf 47 kB
Přihlašovací formulář - popelnice plast a papír Obec Jestřebí pdf pdf 44 kB
Povinné čipování psů od 1.1.2020 pdf pdf 471 kB
Pravidla pro likvidaci odpadu v obci Jestřebí platné od 1.5.2020 pdf pdf 42 kB
QR kódy docx docx 119 kB
Svozový den pdf pdf 106 kB
Volby PSČR 2021 - jak volit pdf pdf 510 kB

Dřevo z obecních lesů

Název Soubor Velikost
Žádanka na dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům pdf pdf 38 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření v lese č.3/2016 pdf pdf 410 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
„Úplné znění ÚP Jestřebí po Změně č. 1 a 2“ zip zip 23 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Žádanka o dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Žádost o osvobození od místního poplatku - odpady docx docx 21 kB
Žádost o příspěvek na DČOV z rozpočtu obce Jestřebí - formulář pdf pdf 474 kB
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les doc doc 56 kB
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace doc doc 30 kB
Žádost o souhlas s pohřbením zemřelého + oznámení údajů o zemřelém docx docx 14 kB
Žádost o vydání rozhodnutí/závazného stanoviska pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici nebo o úpravě či zrušení takového připojení rtf rtf 128 kB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu doc doc 40 kB
Žádosto poskytnutí údajů z AISEO podle adresy objektu pdf pdf 55 kB
Žádosto poskytnutí údajů z AISEO podle adresy objektu pdf pdf 55 kB
Ohlášení k místnímu poplatku - odpady docx docx 24 kB
Ohlášení místního poplatku za psa docx docx 19 kB
Registrační formulář - místní poplatek z pobytu docx docx 186 kB
Zánik místního poplatku za psa docx docx 17 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva za rok 2015 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2016 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2017 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2018 docx docx 38 kB

Směrnice a nařízení

Název Soubor Velikost
Směrnice č. 1/2019 pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Jestřebí,místní části Pavlovice pdf pdf 688 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č.3_2016 pdf pdf 159 kB
Vnitřní směrnice 2/2016 - provoz služebního motorového vozidla pdf pdf 367 kB

Jestřebský zpravodaj

Název Soubor Velikost
Jestřebský zpravodaj 2020 1.19 pdf pdf 253 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 2.19 pdf pdf 274 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 3.19 pdf pdf 173 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 4.19 pdf pdf 282 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 5.19 pdf pdf 317 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 6.19 pdf pdf 374 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 7.19 pdf pdf 245 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 8.19 pdf pdf 379 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 9.19 pdf pdf 198 kB
Jestřebský zpravodaj 2020 10.19 pdf pdf 430 kB
Jestřebský zpravodaj 2021 1.20 pdf pdf 333 kB
Jestřebský zpravodaj 2021 2.20 pdf pdf 332 kB
Jestřebský zpravodaj 2021 3.20 pdf pdf 347 kB
Jestřebský zpravodaj 2021 4.20 pdf pdf 371 kB

Různé

Název Soubor Velikost
Údržba zimní pozemní komunikace pdf pdf 56 kB
Dotace - Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí pdf pdf 176 kB
Dotace EKOD pdf pdf 277 kB
Informační memorandum GDPR doc doc 438 kB
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ 2020 doc doc 54 kB
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ 2020 doc doc 54 kB
Zkouška sirén 2020 doc doc 42 kB

Odpadové hospodářství - informace

Název Soubor Velikost
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM pdf pdf 3 MB
Kalendář svozových dnů EKOD Servis 2021 xlsx xlsx 14 kB
Přihlašovací formulář - popelnice plast a papír Obec Jestřebí pdf pdf 44 kB
Pravidla o stanovení počtu odpadových nádob docx docx 15 kB

Volby - dokumenty

Název Soubor Velikost
JAK VOLIT? pdf pdf 533 kB
Oznámení o místě a době konání voleb pdf pdf 63 kB
SEN - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pdf pdf 320 kB
Svolání zasedání OVK pdf pdf 87 kB
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu - senát doc doc 42 kB
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu - zastupitelstvo kraje doc doc 40 kB
ZK - oznámení o počtu a sídle volebních orksků pdf pdf 723 kB

Kultura a sport

Název Soubor Velikost
Knihovní řád docx docx 21 kB
Rozpis tělocvičny 2020 docx docx 19 kB

Rozvojový dokument obce

Název Soubor Velikost
Rozvojový dokument obce pdf pdf 8 MB
<< ZPĚT NA HLAVNÍ NABÍDKU