Obsah stránky

Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů

úterý, 31. prosinec 2019 // OBECNÍ ÚŘAD

Text // Administrator


  

                            Oznámení o schválení 

  • Rozpočtových opatření rozpočtu roku 2019
  • Rozpočtu na rok 2019
  • Návrhu závěrečného účtu 2018
  • Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022

Dle zákona 24/2017 Sb., kterým se mění v části čtrnácté zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že všechny výše uvedené dokumenty jsou vyvěšeny v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – úřední deska – hospodaření :   https://jestrebi.eu/uredni-deska/#obsah

  • Rozpočtu ŽŠ a MŠ Jestřebí 2019
  • Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2020 ZŠ a MŠ Jestřebí
  • Výroční zprávy

Naleznete na webových stránkách ZŠ a MŠ Jestřebí v sekci Dokumenty školy: https://www.zsjestrebi.cz/dokumenty-skoly/

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři finanční účetní obce –tel. 487834931

 

Ing. Karel Schreiner

Starosta obce