Obsah stránky

 

 

  • Referent:      

Hana Sýkorová

  • e-mail:       

sekretariat@jestrebi.eu

  • tel.:         

487834930

  • svozová firma: 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o - do 30. 4. 2020. Od května společnost EKOD. 

 

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

  • Každé pondělí od 06:00 hodin do 17:00 hodin (nádoby na odpad doporučujeme vystavit již v neděli večer).

LEGISLATIVA:

Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. 10/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

https://jestrebi.eu/formular/jestrebi-poplatek-za-odpad-2-2019.doc

A systémová vyhláška na likvidaci odpadů byla schválena dne 23. 4. 2019 usnesením č. 6/2019

https://jestrebi.eu/formular/system-odpady-1-2019.docx

 VÝŠE A SPLATNOST ÚHRADY: 540,- Kč do 30. dubna daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. Pro rok 2020 nebudou vydávány známky poplenice z důvodu změny svozové firmy v průběhu kalendářního roku - jak je uvedeno výše.

Žádáme všechny občany Jestřebí, Újezda a Pavlovic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.

SYSTÉM ÚHRADY: 

  1. Platba v hotovosti v pokladně OÚ Jestřebí
  2. Platba převodem na účet Obce Jestřebí - nutno obdržet variabilní symbol pro jednotlivou platbu z důvodu přesné evidence.

 Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  8922421/0100

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě Vám budou sděleny na vyžádání -neváhejte nás oslovit:

obec@jestrebi.eu

telefonicky: 487 834 930

 

 

 

 

Odpadové hospodářství - informace

Název Typ
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM pdf pdf
Kalendář svozových dnů 2019 xls xls