Obsah stránky

 

 

  • Referent:      

Hana Sýkorová

  • e-mail:       

sekretariat@jestrebi.eu

  • tel.:         

487834930

  • svozová firma: 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

 

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

  • Každé pondělí od 06:00 hodin do 17:00 hodin (nádoby na odpad doporučujeme vystavit již v neděli večer).

LEGISLATIVA:

Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 10.3.2015 usnesením č. 5/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 VÝŠE A SPLATNOST ÚHRADY: 540,- Kč do 30. dubna daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. Od začátku roku do konce duba obec sváží na starou známku a poskytuje tím čtyřměsíční lhůtu na vyřízení úhrady pro nový rok.

Od 1. května  se neoznačené nádoby přestávají svážet, a to až do doby, než bude vylepena aktuální známka.

Žádáme všechny občany Jestřebí, Újezda a Pavlovic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.

SYSTÉM ÚHRADY A VYDÁVÁNÍ ZNÁMEK:

  1. Platba v hotovosti v pokladně OÚ Jestřebí
  2. Platba převodem na účet Obce Jestřebí

 Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  8922421/0100

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:

Jestřebí

101 + číslo popisné

Újezd

102 + číslo popisné

Pavlovice

103 + číslo popisné

 Do poznámky uveďte jméno a účel platby.

  • Po celé čtyři měsíce si lze známky vyzvednout v každý pracovní den v provozní době pokladny Obecního úřadu Jestřebí
  • Po obdržení známky je nutné jí vylepit na odpadní nádobu. Bez vylepené platné známky nebude odpad vyvezen. 

 

 

 

Odpadové hospodářství - informace

Název Typ
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM pdf pdf
Kalendář svozových dnů 2019 xls xls