Obsah stránky

 

 

  • Referent:      

Hana Sýkorová

  • e-mail:       

sekretariat@jestrebi.eu

  • tel.:         

487834930

  • svozová firma: 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

 

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

  • Každé pondělí od 06:00 hodin do 17:00 hodin (nádoby na odpad doporučujeme vystavit již v neděli večer).

LEGISLATIVA:

Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 10.3.2015 usnesením č. 5/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 VÝŠE A SPLATNOST ÚHRADY: 540,- Kč do 30. dubna daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. Od začátku roku do konce duba obec sváží na starou známku a poskytuje tím čtyřměsíční lhůtu na vyřízení úhrady pro nový rok.

Od 1. května  se neoznačené nádoby přestávají svážet, a to až do doby, než bude vylepena aktuální známka.

Žádáme všechny občany Jestřebí, Újezda a Pavlovic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.

SYSTÉM ÚHRADY A VYDÁVÁNÍ ZNÁMEK:

  1. Platba v hotovosti v pokladně OÚ Jestřebí
  2. Platba převodem na účet Obce Jestřebí

 Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  8922421/0100

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě:

Jestřebí

101 + číslo popisné

Újezd

102 + číslo popisné

Pavlovice

103 + číslo popisné

 Do poznámky uveďte jméno a účel platby.

  • Po celé čtyři měsíce si lze známky vyzvednout v každý pracovní den v provozní době pokladny Obecního úřadu Jestřebí
  • Po obdržení známky je nutné jí vylepit na odpadní nádobu. Bez vylepené platné známky nebude odpad vyvezen. 

 

 

 

Kalendář svozových dnů

Název Typ
Kalendář svozových dnů 2018 pdf pdf
Kalendář svozových dnů 2019 xls xls