Obsah stránky

 

 

 • Referent:      

Hana Sýkorová

 • e-mail:       

sekretariat@jestrebi.eu

 • tel.:         

487834930

 • svozová firma: 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o - do 30. 4. 2020. Od května společnost EKOD. 

INFORMACE   K   MÍSTNÍMU    POPLATKU   ZA   ODPADY

Výše místního poplatku za komunální odpad činí :

 • 540,- Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu – počet popelnic dle počtu obyvatel v nemovitosti.
 • 540,- Kč za nemovitost, v níž není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – pytle v hodnotě poplatku (8 ks).

Osvobozeni jsou osoby dle platné vyhlášky obce Jestřebí č. 2/2019.

Splatnost poplatku je jednorázově  do 30.6.2020!

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce Jestřebí č. 89 22421/0100. Při bezhotovostní platbě je nutné požádat pracovnice OÚ o sdělení VARIABILNÍCH SYMBOLŮ - podle počtu jednotlivých poplatníků a typu poplatků ( TKO, pes, sklep, pronájem pozemku...) Vygenerované VS budou platné i v následujících letech.

Obec Jestřebí vypověděla k datu 30.4.2020 smlouvu s dosavadní svozovou firmou AVE. Do tohoto data bude tedy firma ještě svážet popelnice, se známkou pro rok 2019.

 Nové známky letos nebudou vydávány. Od dubna bude svážet odpad nová svozová firma EKOD Servis s.r.o. Nové popelnice s logem obce Jestřebí bude obec přistavovat na přelomu dubna a května.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat osobně či telefonicky na tel. 487 834 930.

SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

 • Každé pondělí od 06:00 hodin do 17:00 hodin (nádoby na odpad doporučujeme vystavit již v neděli večer).

LEGISLATIVA:

 1. Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením č. 10/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závaznou vyhlášku č. 2/2019 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 2. A systémová vyhláška na likvidaci odpadů byla schválena dne 23. 4. 2019 usnesením č. 6/2019

Vyhlášky naleznete zde: https://jestrebi.eu/ostatni-dokumenty/#obsah

VÝŠE A SPLATNOST ÚHRADY: 540,- Kč do 30. dubna daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. Pro rok 2020 nebudou vydávány známky poplenice z důvodu změny svozové firmy v průběhu kalendářního roku - jak je uvedeno výše.

Žádáme všechny občany Jestřebí, Újezda a Pavlovic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.

SYSTÉM ÚHRADY: 

 1. Platba v hotovosti v pokladně OÚ Jestřebí
 2. Platba převodem na účet Obce Jestřebí - nutno obdržet variabilní symbol pro jednotlivou platbu z důvodu přesné evidence.

 Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  8922421/0100

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě Vám budou sděleny na vyžádání -neváhejte nás oslovit:

obec@jestrebi.eu

telefonicky: 487 834 930

 

 

 

 

Odpadové hospodářství - informace

Název Typ
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM pdf pdf
Kalendář svozových dnů EKOD Servis pdf pdf
Přihlašovací formulář - popelnice plast a papír Obec Jestřebí pdf pdf
Pravidla o stanovení počtu odpadových nádob docx docx