Obsah stránky

Odpady

 

 

 • Referent:      

Hana Sýkorová

 • e-mail:       

sekretariat@jestrebi.eu

 • tel.:         

487834930

 • svozová firma: 
EKOD Servis s.r.o.


INFORMACE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODPADY

Výše místního poplatku za komunální odpad činí :

 • 540,- Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu počet popelnic dle počtu obyvatel v nemovitosti.
 • 540,- Kč za nemovitost, v níž není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu – pytle v hodnotě poplatku (8 ks).

Osvobozeni jsou osoby dle platné vyhlášky obce Jestřebí.

Splatnost poplatku je jednorázově  do 30.4.

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti do pokladny OÚ nebo na účet obce Jestřebí č. 89 22421/0100. Při bezhotovostní platbě je nutné požádat pracovnice OÚ o sdělení VARIABILNÍCH SYMBOLŮ - podle počtu jednotlivých poplatníků a typu poplatků ( TKO, pes, sklep, pronájem pozemku...) Vygenerované VS budou platné i v následujících letech.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat osobně či telefonicky na tel. 487 834 930.


SVOZ  KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 •  od 06:00 hodin do 17:00 hodin (nádoby na odpad doporučujeme vystavit již v neděli večer).

LEGISLATIVA:

 1. Zastupitelstvo obce Jestřebí se na svém zasedání dne 6.9.2023 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závaznou vyhlášku  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 2. A systémová vyhláška na likvidaci odpadů byla schválena dne 25. 1. 2023 usnesením č. 3/2023

Vyhlášky naleznete zde: https://jestrebi.eu/ostatni-dokumenty/#obsah


VÝŠE A SPLATNOST ÚHRADY

540,- Kč do 30. dubna daného kalendářního roku.

Úhrada je vždy stanovena na kalendářní rok. 

Žádáme všechny občany Jestřebí, Újezda a Pavlovic, aby dbali na lhůtu splatnosti úhrady a jedinou povinnost ohledně této záležitosti vyřídili včas.


SYSTÉM ÚHRADY

 1. Platba v hotovosti v pokladně OÚ Jestřebí
 2. Platba převodem na účet Obce Jestřebí - nutno obdržet variabilní symbol pro jednotlivou platbu z důvodu přesné evidence.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  8922421/0100

Variabilní symboly při bezhotovostní platbě Vám budou sděleny na vyžádání -neváhejte nás oslovit:

obec@jestrebi.eu

telefonicky: 487 834 930


Vysvětlíme, kdy musíte obci platit poplatek za odpad. Objasníme rozdíly mezi možnými způsoby zpoplatnění. Popíšeme, co se stane, když nezaplatíte, a co můžete dělat, pokud si myslíte, že byste neměli platit, nebo na to nemáte peníze. Také se dozvíte, kdy by Vám mohl pomoci ombudsman.

https://www.ochrance.cz/uploads-import/Letaky/Komunalni-odpad.pdf?fbclid=IwAR2xzhGUqlTTb_I8BjD9Oz9L3RcIWPegU2RqkXUMhYL-PAMqIdzVmttup9s

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.