Obsah stránky

Ostatní dokumenty

 

 

FÚ daň z nem.věcí - dokumenty

Název Soubor Velikost
E-mail - žádost na FÚ - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 130 kB
SIPO - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 970 kB
Tisková zpráva FÚ doc doc 86 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace TJ 2018 pdf pdf 113 kB
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace - dodatek pdf pdf 40 kB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pdf pdf 162 kB

Závazné vyhlášky obce Jestřebí

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o koeficientech daně z nemovitostí pdf pdf 569 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty, o stanovení pravidel pohybu zvířat na veřejném prostranství a o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pdf pdf 1 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu pdf pdf 506 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 kterou se vydává Požární řád obce Jestřebí pdf pdf 3 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 218 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o číslech popisných a evidenčních pdf pdf 110 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pdf pdf 31 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 kterou se vydává dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 požární řád obce pdf pdf 144 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů doc doc 44 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf pdf 2 MB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační poby pdf pdf 892 kB
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 287 kB
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného doc doc 40 kB

Aktuality

Název Soubor Velikost
ADRA -Dobrovolnické centrum - Výzva jpg jpg 175 kB
Informace pro občany o uzavírce III. části rekonstruované komunikace pdf pdf 231 kB
Kácení křovin rostoucích mimo les doc doc 56 kB
Kalendář svozových dnů 2018 xls xls 49 kB
Oznámení o plánovaném částečném přerušení dodávky el. energie dne 28.6.2018 a 3.7.2018 pdf pdf 126 kB
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, informace o umístění rozpočtového výhledu 2016-2020 obce Jestřebí a závěrečného účtu obce za rok 2015 pdf pdf 46 kB
Oznámení o změně otvírací doby pošty ve dnech 27.6.-13.7.2018 doc doc 25 kB
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou pdf pdf 176 kB
Změny ve vydávání cestovních pasů do 1. července 2018 pdf pdf 361 kB
Změny ve vydávání občasnkých průkazů od 1.července 2018 pdf pdf 488 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
ÚP - změna č. 2 zip zip 55 MB
ÚP - změna č.1 - hlavní výkres pdf pdf 1 MB
Hlavní výkres pdf pdf 4 MB
Hlavní výkres - technická infrastruktura pdf pdf 4 MB
Textová část územního plánu pdf pdf 2 MB
Výkres krajiny pdf pdf 869 kB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf pdf 2 MB
Výkres základního členění území pdf pdf 3 MB

Dřevo z obecních lesů

Název Soubor Velikost
Žádanka na dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům pdf pdf 38 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření v lese č.3/2016 pdf pdf 410 kB

Rozpis tělocvičny na školní rok 2017

Název Soubor Velikost
Rozpis obsazenosti tělocvičny pdf pdf 270 kB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Ohlasovaci povinnost chaluparu - mistni poplatek za odpady pdf pdf 119 kB
Ohlasovaci povinnost k mistnimu poplatku ze psu pdf pdf 173 kB
Ohlasovaci povinnost o zahajeni cinnosti rekreacního zarizeni pdf pdf 121 kB

Směrnice a nařízení

Název Soubor Velikost
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č.3_2016 pdf pdf 159 kB
Směrnice pro poskytování finančního příspěvku na ČOV v obci pdf pdf 383 kB
Vnitřní směrnice 2/2016 - provoz služebního motorového vozidla pdf pdf 367 kB

Jestřebský zpravodaj

Název Soubor Velikost
Jestřebský zpravodaj 2016 1.15 pdf pdf 221 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 2.15 pdf pdf 350 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 3.15 pdf pdf 272 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 4.15 pdf pdf 222 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 5.15 pdf pdf 332 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 6.15 pdf pdf 328 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 7.15 pdf pdf 227 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 8.15 pdf pdf 283 kB
Jetsřebský zpravodaj 2016 9.15 pdf pdf 300 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 10.15 pdf pdf 313 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 1.16 pdf pdf 270 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 2.16 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 3.16 pdf pdf 313 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 4.16 pdf pdf 244 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 5.16 pdf pdf 166 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 6.16 pdf pdf 327 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 7.16 pdf pdf 336 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 8.16 pdf pdf 377 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 9.16 pdf pdf 253 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 1. 17 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 2.17 pdf pdf 167 kB
Jestřebský zpavodaj 2018 3.17 pdf pdf 428 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 4.17 pdf pdf 389 kB

Různé

Název Soubor Velikost
Údržba zimní pozemní komunikace pdf pdf 56 kB
Hledá se pejsek pdf pdf 547 kB
Informační memorandum GDPR doc doc 438 kB
Zkouška sirén doc doc 41 kB
Změna jízdních řádů od 10.12.2017 docx docx 74 kB

Kalendář svozových dnů

Název Soubor Velikost
Kalendář svozových dnů 2018 pdf pdf 106 kB

Kultura a sport

Název Soubor Velikost
Kultura CL - duben 2018 jpg jpg 2 MB
Rozpis obsazenosti tělocvičny pdf pdf 270 kB

Důležité odkazy