Obsah stránky

Ostatní dokumenty

 

 

FÚ daň z nem.věcí - dokumenty

Název Soubor Velikost
E-mail - žádost na FÚ - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 130 kB
SIPO - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 970 kB
Tisková zpráva FÚ doc doc 86 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Dodatek č. 1 k VS TJ Jestřebí-Provodín 2018 pdf pdf 63 kB
Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace TJ 2018 pdf pdf 113 kB
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace - dodatek pdf pdf 40 kB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pdf pdf 162 kB

Závazné vyhlášky obce Jestřebí

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o koeficientech daně z nemovitostí pdf pdf 569 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty, o stanovení pravidel pohybu zvířat na veřejném prostranství a o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pdf pdf 1 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu pdf pdf 506 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 kterou se vydává Požární řád obce Jestřebí pdf pdf 3 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 218 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o číslech popisných a evidenčních pdf pdf 110 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pdf pdf 31 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 kterou se vydává dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 požární řád obce pdf pdf 144 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů doc doc 44 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf pdf 2 MB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační poby pdf pdf 892 kB
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 287 kB
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného doc doc 40 kB

Aktuality

Název Soubor Velikost
ČEZ Distribuce-Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi pdf pdf 240 kB
Informace o plánovaném přeřušení dodávky elektřiny dne 27.2.2019 docx docx 12 kB
Informace o změně otevírací doby pošty Jestřebí ve dnech 3.9 a 7.9 2018 doc doc 25 kB
Informace pro občany o uzavírce IInformace pro občany o uzavírce IV. části rekonstruované komunikace. části rekonstruované komunikace pdf pdf 221 kB
Kácení křovin rostoucích mimo les doc doc 56 kB
Kalendář svozových dnů 2018 xls xls 49 kB
Návrh rozpočtu Svazku obcí Máchův kraj na rok 2019 pdf pdf 55 kB
Nabídka volných pracovních míst ZŠ Jestřebí pdf pdf 57 kB
Oslavy 28.9. 2018 pdf pdf 900 kB
Oznámení hejtmana Libereckého kraje pdf pdf 283 kB
Oznámení ke zrušení kulturní akce docx docx 29 kB
Oznámení o přerušení dodávky vody pdf pdf 72 kB
Oznámení o přerušení dodávky vody v Pavlovicích dne 14.11.2018 pdf pdf 39 kB
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28.8.2018 od 7 30 do 16 30 hodin pdf pdf 4 MB
Oznámení o provádění geodetických prací - fa Hrdlička pdf pdf 28 kB
Oznámení o schválení rozpočtu 2017, informace o umístění rozpočtového výhledu 2016-2020 obce Jestřebí a závěrečného účtu obce za rok 2015 pdf pdf 46 kB
Oznámení o změně otevírací doby pošty v Jestřebí doc doc 13 kB
Oznámení o změně otvírací doby pošty J estřebí ve dnech 12.11.2018 -19.11.2018 doc doc 26 kB
Oznámeni o plánovaném přerušení dodávky elektřiny pdf pdf 36 kB
REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY V JESTŘEBÍ je spolufinancován Evropskou unií. pdf pdf 73 kB
Sběrový den v Jestřebí v sobotu dne 13.října 2018 docx docx 32 kB
Svozy separátů obci - informace pro občany pdf pdf 106 kB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pdf pdf 113 kB
Výlukový jízdní řád - České dráhy - 23.8.-27.8.2018 pdf pdf 460 kB
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou pdf pdf 176 kB
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jestřebí pdf pdf 188 kB
Zaregistrujte se u ČEZ Distribuce. pdf pdf 247 kB
Změna jízdního řádu - informace pro občany pdf pdf 388 kB
Změna otevírací doby Pošty 20.-31.12.2018 a 2.1.2019 doc doc 26 kB
Změna otevírací doby pošty Jestsřebí ve dnech 1.10.,8.10. a 9.10. 2018 pdf pdf 48 kB
Změny ve vydávání cestovních pasů do 1. července 2018 pdf pdf 361 kB
Změny ve vydávání občasnkých průkazů od 1.července 2018 pdf pdf 488 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
„Úplné znění ÚP Jestřebí po Změně č. 1 a 2“ zip zip 23 MB

Dřevo z obecních lesů

Název Soubor Velikost
Žádanka na dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům pdf pdf 38 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření v lese č.3/2016 pdf pdf 410 kB

Rozpis tělocvičny na školní rok 2017

Název Soubor Velikost
Rozpis obsazenosti tělocvičny pdf pdf 270 kB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Ohlášení k místnímu poplatku - odpady docx docx 24 kB
Ohlášení místního poplatku za psa docx docx 19 kB
Ohlasovaci povinnost o zahajeni cinnosti rekreacního zarizeni pdf pdf 121 kB
Zánik místního poplatku za psa docx docx 17 kB

Směrnice a nařízení

Název Soubor Velikost
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č.3_2016 pdf pdf 159 kB
Směrnice pro poskytování finančního příspěvku na ČOV v obci pdf pdf 383 kB
Vnitřní směrnice 2/2016 - provoz služebního motorového vozidla pdf pdf 367 kB

Jestřebský zpravodaj

Název Soubor Velikost
Jestřebský zpravodaj 2018 9.17 pdf pdf 271 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 8.17 pdf pdf 259 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 7.17 pdf pdf 452 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 6.17 pdf pdf 481 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 5.17 pdf pdf 346 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 4.17 pdf pdf 389 kB
Jestřebský zpavodaj 2018 3.17 pdf pdf 428 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 2.17 pdf pdf 167 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 1. 17 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 9.16 pdf pdf 253 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 8.16 pdf pdf 377 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 7.16 pdf pdf 336 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 6.16 pdf pdf 327 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 5.16 pdf pdf 166 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 4.16 pdf pdf 244 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 3.16 pdf pdf 313 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 2.16 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 1.16 pdf pdf 270 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 10.15 pdf pdf 313 kB
Jetsřebský zpravodaj 2016 9.15 pdf pdf 300 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 8.15 pdf pdf 283 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 7.15 pdf pdf 227 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 6.15 pdf pdf 328 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 5.15 pdf pdf 332 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 4.15 pdf pdf 222 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 3.15 pdf pdf 272 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 2.15 pdf pdf 350 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 1.15 pdf pdf 221 kB

Různé

Název Soubor Velikost
Údržba zimní pozemní komunikace pdf pdf 56 kB
Hledá se pejsek pdf pdf 547 kB
Informační memorandum GDPR doc doc 438 kB
Zkouška sirén doc doc 41 kB
Změna jízdních řádů od 10.12.2017 docx docx 74 kB

Kalendář svozových dnů

Název Soubor Velikost
Kalendář svozových dnů 2018 pdf pdf 106 kB
Kalendář svozových dnů 2019 xls xls 56 kB

Kultura a sport

Název Soubor Velikost
Kultura CL - duben 2018 jpg jpg 2 MB
Rozpis obsazenosti tělocvičny pdf pdf 270 kB

Důležité odkazy