Obsah stránky

Ostatní dokumenty

 

 

Ztráty a nálezy

Název Soubor Velikost
Nález bajonetu v koženkovém pouzdře dne 3.6.2019 pdf pdf 53 kB
Nález lebky z původní kostice dne 9.10.2019 pdf pdf 46 kB

FÚ daň z nem.věcí - dokumenty

Název Soubor Velikost
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2019 pdf pdf 65 kB
Daň z nemovitých věcí - informační leták pdf pdf 497 kB
Tisková zpráva FÚ doc doc 86 kB
SIPO - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 970 kB
E-mail - žádost na FÚ - platba daně z nemovitých věcí pdf pdf 130 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Název Soubor Velikost
Dodatek č. 1 k VS TJ Jestřebí-Provodín 2018 pdf pdf 63 kB
Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace TJ 2018 pdf pdf 113 kB
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace - dodatek pdf pdf 40 kB
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pdf pdf 162 kB

Závazné vyhlášky obce Jestřebí

Název Soubor Velikost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o koeficientech daně z nemovitostí pdf pdf 569 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty, o stanovení pravidel pohybu zvířat na veřejném prostranství a o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností pdf pdf 1 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu pdf pdf 506 kB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 kterou se vydává Požární řád obce Jestřebí pdf pdf 3 MB
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 218 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o číslech popisných a evidenčních pdf pdf 110 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pdf pdf 31 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 kterou se vydává dodatek k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 požární řád obce pdf pdf 144 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů doc doc 44 kB
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf pdf 2 MB
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační poby pdf pdf 892 kB
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf pdf 287 kB
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného doc doc 40 kB

Aktuality

Název Soubor Velikost
ČEZ Distribuce-Desatero pomoci proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi pdf pdf 240 kB
Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy pdf pdf 755 kB
Plánovaná odstávka vody v obci Jestřebí - část Pavlovice 22.10.2019 pdf pdf 86 kB
Posezení pro strší a pokročilé 12.10.2019 pdf pdf 132 kB
Povinné čipování psů od 1.1.2020 pdf pdf 471 kB
REKONSTRUKCE A NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY V JESTŘEBÍ je spolufinancován Evropskou unií. pdf pdf 73 kB
Sběrový den v Jestřebí v sobotu dne 12.10.2019 docx docx 32 kB
Výlukový jízdní řád 17.8.-14.12.2019 pdf pdf 428 kB
Zaregistrujte se u ČEZ Distribuce. pdf pdf 247 kB

Dřevo z obecních lesů

Název Soubor Velikost
Žádanka na dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Ceník samovýroby a dřeva určeného k prodeji občanům pdf pdf 38 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření v lese č.3/2016 pdf pdf 410 kB

Územní plán

Název Soubor Velikost
„Úplné znění ÚP Jestřebí po Změně č. 1 a 2“ zip zip 23 MB

Formuláře

Název Soubor Velikost
Žádanka o dřevo z obecních lesů pdf pdf 330 kB
Žádost o příspěvek na DČOV z rozpočtu obce Jestřebí - formulář pdf pdf 474 kB
Ohlášení k místnímu poplatku - odpady docx docx 24 kB
Ohlášení místního poplatku za psa docx docx 19 kB
Ohlasovaci povinnost o zahajeni cinnosti rekreacního zarizeni pdf pdf 121 kB
Zánik místního poplatku za psa docx docx 17 kB

Poskytování informací dle z.106/99 Sb

Název Soubor Velikost
Výroční zpráva za rok 2015 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2016 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2017 docx docx 38 kB
Výroční zpráva za rok 2018 docx docx 38 kB

Směrnice a nařízení

Název Soubor Velikost
Směrnice č. 1/2019 pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Jestřebí,místní části Pavlovice pdf pdf 688 kB
Směrnice obce Jestřebí o hospodaření s obecním dřevem č.3_2016 pdf pdf 159 kB
Vnitřní směrnice 2/2016 - provoz služebního motorového vozidla pdf pdf 367 kB

Jestřebský zpravodaj

Název Soubor Velikost
Jestřebský zpravodaj 2019 1.18 pdf pdf 1011 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 2.18 pdf pdf 412 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 3.18 pdf pdf 316 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 4.18 docx docx 50 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 5.18 pdf pdf 490 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 6.18 pdf pdf 238 kB
Jestřebský zpravodaj 2019 7.18 pdf pdf 1 MB
Jestřebský zpravodaj 2018 9.17 pdf pdf 271 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 8.17 pdf pdf 259 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 7.17 pdf pdf 452 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 6.17 pdf pdf 481 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 5.17 pdf pdf 346 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 4.17 pdf pdf 389 kB
Jestřebský zpavodaj 2018 3.17 pdf pdf 428 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 2.17 pdf pdf 167 kB
Jestřebský zpravodaj 2018 1. 17 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 9.16 pdf pdf 253 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 8.16 pdf pdf 377 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 7.16 pdf pdf 336 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 6.16 pdf pdf 327 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 5.16 pdf pdf 166 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 4.16 pdf pdf 244 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 3.16 pdf pdf 313 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 2.16 pdf pdf 287 kB
Jestřebský zpravodaj 2017 1.16 pdf pdf 270 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 10.15 pdf pdf 313 kB
Jetsřebský zpravodaj 2016 9.15 pdf pdf 300 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 8.15 pdf pdf 283 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 7.15 pdf pdf 227 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 6.15 pdf pdf 328 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 5.15 pdf pdf 332 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 4.15 pdf pdf 222 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 3.15 pdf pdf 272 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 2.15 pdf pdf 350 kB
Jestřebský zpravodaj 2016 1.15 pdf pdf 221 kB

Různé

Název Soubor Velikost
Údržba zimní pozemní komunikace pdf pdf 56 kB
Dotace - Stavební úpravy obecního úřadu v Jestřebí pdf pdf 176 kB
Informační memorandum GDPR doc doc 438 kB
Jestřebský zpravodaj 2.18 pdf pdf 412 kB
Zkouška sirén doc doc 41 kB

Odpadové hospodářství - informace

Název Soubor Velikost
Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM pdf pdf 3 MB
Kalendář svozových dnů 2019 xls xls 56 kB

Kultura a sport

Název Soubor Velikost
Rozpis obsazenosti tělocvičny pdf pdf 270 kB

Důležité odkazy