Obsah stránky

Úřední deska

Závazné vyhlášky obce Jestřebí

Od Do Název Soubor Velikost
12.12.2019 31.12.2025 Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 3/2019, o místním poplatku ze psů doc doc 57 kB
12.12.2019 31.12.2025 Obecně závazná vyhláška obce Jestřebí č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství doc doc 70 kB
08.02.2019 08.04.2025 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom docx docx 29 kB

Usnesení

Od Do Název Soubor Velikost
24.10.2022 31.12.2024 Usnesení č. 1/2022 z 19.10.2022 pdf pdf 127 kB

Veřejné vyhlášky a nařízení

Od Do Název Soubor Velikost
10.01.2023 22.02.2023 Usnesení - Dražební vyhláška Č.j.: 154 EX 75/22-70 pdf pdf 316 kB
03.01.2023 03.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MUCL/152827/2022 pdf pdf 600 kB

Hospodaření obce

Od Do Název Soubor Velikost
23.01.2023 23.12.2023 Rozpočtové opatření č. 11 xls xls 184 kB
16.12.2022 31.12.2025 Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 - schválený pdf pdf 227 kB
16.12.2022 31.12.2023 Oznámení o zveřejnění 2023 pdf pdf 268 kB
15.12.2022 31.12.2023 ROZPOČET 2023 - SCHVÁLENÝ pdf pdf 179 kB
06.04.2022 06.04.2025 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2022 - schválený pdf pdf 485 kB
06.04.2022 06.04.2023 OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ - 2022 doc doc 54 kB
15.09.2021 15.09.2024 Dodatek č. 1 k VS TJ Jestřebí 2021 pdf pdf 34 kB
16.12.2020 31.12.2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 doc doc 76 kB

Dobrovolné svazky obcí

Od Do Název Soubor Velikost
30.01.2023 31.12.2023 EKOD - s chválený rozpočet 2023 pdf pdf 39 kB
16.12.2022 31.12.2023 PEKLO - oznámení o zveřejnění pdf pdf 294 kB
16.12.2022 31.12.2023 SOMK - oznámení o zveřejnění pdf pdf 258 kB
15.06.2022 31.12.2023 SOMK oznámení o zveřejnění rozpočtu 2022, střednědobého výhledu a závěrečného účtu 2021 pdf pdf 260 kB
21.03.2022 21.03.2023 EKOD - monitorovací zpráva - odpadové hospodářství pdf pdf 129 kB
11.03.2022 11.03.2025 EKOD - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU 2021 pdf pdf 59 kB

Volby

Od Do Název Soubor Velikost
13.10.2022 13.12.2023 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023 pdf pdf 22 kB

Veřejnoprávní smlouvy

Od Do Název Soubor Velikost
28.12.2022 31.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ - 2023 pdf pdf 101 kB
01.01.2022 17.12.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ - 2022 včetně dodatku pdf pdf 97 kB
10.11.2021 22.12.2025 Dodatek - VS rušení trvalých pobytů pdf pdf 79 kB
25.01.2021 31.12.2024 VS smlouva o návratné finanční výpomoci pdf pdf 89 kB
04.01.2021 04.01.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ - 2021 pdf pdf 103 kB
15.04.2019 15.04.2025 Veřejnosprávní smlouva - rušení trvalých pobytů pdf pdf 165 kB
15.04.2017 15.04.2025 Veřejnosprávní smlouva - požární ochrana (hasiči) pdf pdf 98 kB

Uzemní plánování

Od Do Název Soubor Velikost
20.06.2018 20.06.2025 Úplné znění ÚP Jestřebí po Změně č. 1 a 2 zip zip 23 MB

Výroční zpráva dle z. 106/1999 Sb.

Od Do Název Soubor Velikost
19.01.2023 31.12.2023 Výroční zpráva rok 2022 docx docx 40 kB

Všeobecné

Od Do Název Soubor Velikost
22.07.2022 --- Oznámení hejtmana - nebezpečí vzniku požáru pdf pdf 292 kB

Záměr obce

Od Do Název Soubor Velikost
01.02.2023 16.02.2023 Oznámení o záměru pronájmu sklepu docx docx 45 kB

Poskytnutí informace § 106/1999

Od Do Název Soubor Velikost
23.11.2022 23.11.2023 Poskytnutí informací na žádost ze dne 16.11.2022 pdf pdf 277 kB

Vydané právní předpisy obce

Od Do Název Soubor Velikost
01.02.2023 --- Směrnice č. 1/2023 pro poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Jestřebí,místní části Pavlovice docx docx 20 kB

Důležité odkazy