Obsah stránky

Vážení spoluobčané,

 

sdělujeme, že dnešního dne (31.5.2018) bylo pod č. 85/2018 Sb. zveřejněno Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, jímž byl termín konání voleb do zastupitelstev obcí a I. kola do Senátu Parl. ČR stanoven na 5. a 6. října 2018. (viz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

 

 

07. Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku při V-ZO

 

08. Nejčastější dotazy a odpovědi k volbám

Volby - dokumenty

Název Typ
Nejsou vloženy žádné dokumenty.