Obsah stránky

Zimní údržba pozemních komunikací

Úkolem zimní údržby pozemních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky za zimní období a to tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem na straně druhé.

V obvyklé zimní situaci vlastník - správce komunikace odstraní, nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených tzv. plánem zimní údržby. Plán zimní údržby pozemních komunikací v majetku obce je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou a zároveň jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka komunikací za škody vzniklé jejich uživatelům z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Definuje potřebné priority údržby, a to jak místní, tak časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby pozemních komunikací a chodníků v obci Jestřebí

Údržba komunikací v majetku obce je zajištěna externí firmou na základě smlouvy o dílo. Protahují se všechny ulice včetně Újezdu a Pavlovic dle aktuální potřeby – tzn. všechny dny.

 

Chodníky udržuje obec pouze ve všední dny prostřednictvím 3 zaměstnanců takto:

1. Autobusové zastávky a cesty k nim  - časová lhůta cca – 7:00 – 9:00

2. Chodník podél silnice III/26832        - časová lhůta           8:00 - 11:00

3. Hlavní ulice vedoucí k MŠ a ZŠ        - časová lhůta          10:00- 12:00

3. Park a okolí                                      - časová lhůta          11:00- 13:00

5. Ulice k poště                                     - časová lhůta          12:00- 14:00

6. Schody ke hřbitovu                           - časová lhůta          13:00- 15:00Ing. Karel Schreiner
starosta obce Jestřebí

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.