Obsah stránky

Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů

Od: 06. duben 2022 09:31, Do: 31. prosinec 2023 09:31 // OBEC

Text // Administrator


                                                                             Oznámení o schválení 

  • Rozpočtu na rok 2022
  • Střednědobého výhledu 2023 - 2025
  • Rozpočtových opatření 
  • Závěrečného účtu za rok 2021

Dle zákona 24/2017 Sb., kterým se mění v části čtrnácté zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že všechny výše uvedené dokumenty jsou vyvěšeny v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – úřední deska – hospodaření :   https://jestrebi.eu/uredni-deska/#obsah

  • Rozpočtu ŽŠ a MŠ Jestřebí 2022
  • Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025 ZŠ a MŠ Jestřebí
  • Výroční zprávy

Naleznete na webových stránkách ZŠ a MŠ Jestřebí v sekci Dokumenty školy: https://zsjestrebi.cz/dokumenty-5/rozpocet-skoly

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři finanční účetní obce –tel. 487834931

Ing. Karel Schreiner

Starosta obce

V Jestřebí dne 6.4.2022