Obsah stránky

Oznámení o umístění povinně zveřejňovaných dokumentů

Od: 23. červen 2021 09:31, Do: 23. červen 2022 09:31 // OBEC

Text // Administrator


                                                                             Oznámení o schválení 

  • Rozpočtu na rok 2021
  • Střednědobého výhledu do roku 2024
  • Závěrečného účtu 2020

Dle zákona 24/2017 Sb., kterým se mění v části čtrnácté zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že všechny výše uvedené dokumenty jsou vyvěšeny v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – úřední deska – hospodaření :   https://jestrebi.eu/uredni-deska/#obsah

  • Rozpočtu ŽŠ a MŠ Jestřebí 2021
  • Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2024 ZŠ a MŠ Jestřebí
  • Výroční zprávy

Naleznete na webových stránkách ZŠ a MŠ Jestřebí v sekci Dokumenty školy: https://www.zsjestrebi.cz/dokumenty-skoly/

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě v kanceláři finanční účetní obce –tel. 487834931

Ing. Karel Schreiner

Starosta obce

V Jestřebí dne 10.1. 2021

 aktualizace dne 23.6.2021