Obsah stránky

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

úterý, 16. březen 2021 // OSTATNÍ

Text // Administrator


Sčítání lidu, domů a bytů Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o  půlnoci z  26. na  27. 3. 2021. Do  9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na  adrese www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má ZÁKONNOU POVINNOST v období od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit a  odevzdat listinný formulář, jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři (především v  součinnosti s Českou poštou). Z hygienických důvodů nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Sčítání je povinné pro všechny osoby, které mají k  rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba bez ohledu na  místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti apod. provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Podrobné informace k uvedené problematice najdete na webu https://www.scitani.cz/?fbclid=IwAR3nS6g7J5aIGrPIggDPSVJ3VV6EwqhcMxhH_LIj2CD6HeUIixlCwBg5-aA