Obsah stránky

Třídění kovových odpadů - nové

pátek, 07. květen 2021 | OBECNÍ ÚŘAD
Třídění kovových odpadů - nové
?? Nová možnost třídění kovových obalů
Obec dohodla se svozovou firmou EKOD Servis, že občané mohou vhazovat do žlutých kontejnerů na plast, také kovové obaly. A to nejen do velkých kontejnerů na ulici, ale také do popelnic na plast, které mají občané ve svých domácnostech. Kovové obaly by tak již neměly končit ve směsném odpadu. Jde zejména o plechovky od potravin, nápojové plechovky (např. od piva), alobal a drobné kovové předměty z domácnosti (např. kovové zátky, víčka od mléčných produktů). Kovové obaly by neměly být silně znečištěny (např. obsahovat zbytky jídla).
Do kontejneru se nesmí vhazovat velké a těžké kusy kovu, spreje a jiné kovové tlakové nádrže, které by mohly poškodit mechanizmus svozového automobilu.
Žluté kontejnery na ulicích budou doplněny novými informačními samolepkami. Odpad ze žlutých kontejnerů a popelnic se sváží na třídící linku firmy Tilia Mělník, kde jsou kovové obaly odděleny pomocí magnetu. Aby se zvýšila kapacita nádob na plast, kovy a nápojové kartony, dohodla obec s firmou Ekokom bezplatné zapůjčení tří nových kontejnerů na plast, které již byly umístěny v Pavlovicích, Újezdu a Jestřebí. Pokud se ukáže, že vzhledem k nově tříděné komoditě kontejnery nestačí, tak budou zajištěny další, nebo bude dohodnut častější svoz.
Třídění kovových odpadů - nové
Třídění kovových odpadů - nové
Třídění kovových odpadů - nové
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.