Obsah stránky

ZÁKAZ odběru povrchových vod - na úřední desce - veřejné vyhlášky

středa, 24. červenec 2019 // OSTATNÍ

ZÁKAZ odběru povrchových vod - na úřední desce - veřejné vyhlášky

Text // Administrator


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad, ve veřejném zájmu
s účinností od 24.07.2019 do 30.09.2019
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona
zakazuje
odběr povrchových vod z celých povodí vodních toků (včetně přítoků):
• Bystrá                                                                   
• Panenský potok
• Pšovka
• Radečský potok
• Robečský potok
• Svitávka
• Šporka
• Švábský potok
• Valdecký potok
• Valteřický potok
• Vrbový potok
• Panenský potok
• Pšovka
• Radečský potok
• Robečský potok
• Svitávka
• Šporka
• Švábský potok
• Valdecký potok
• Valteřický potok
• Vrbový potok
• Bobří potok
• Bohatický potok
• Brnišťský potok
• Dobranovský potok
• Dolský potok
• Dubnický potok
• Hamerská strouha
• Ještědský potok
• Libchavský potok
• Liběchovka
• Litický potok
• Merboltický potok
• Obrtka
• Ploučnice
• Panenský potok
• Pšovka
• Radečský potok
• Robečský potok
• Svitávka
• Šporka
• Švábský potok
• Valdecký potok
• Valteřický potok
• Vrbový potok
Zákaz je vydán na základě dlouhodobých přetrvávajících klimatických podmínek, kde na výše uvedených vodních tocích, včetně jejich přítoků, došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu a následně k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků.
Zákaz odběru povrchových vod platí do 30. 09 2019. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.
Ing. Píšková Alexandra
vedoucí odboru životního prostředí