Obsah stránky

Reklamace AVE

Dokumentace výsypu kontejneru na sklo. Žádáme občany, aby třídili odpad dle druhu surovin a nevhazovali plasty a jiné materiály do skla apod.