Obsah stránky

Špatně tříděný odpad - sklo

Fotodokumentace firmy AVE - reklamace tříděného odpadu - SKLO.

Reklamace AVE

Reklamace AVE

(9 fotek) Dokumentace výsypu kontejneru na sklo. Žádáme občany, aby třídili odpad dle druhu surovin a nevhazovali plasty a jiné materiály do skla apod.