Obsah stránky

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obec Jestřebí,

Od: 21. březen 2022 15:10, Do: 21. březen 2030 15:10 // OBEC

Text // Administrator


Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství

Evropská unie

Obec Jestřebí v rámci projektu „Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ pořídila „Strategii udržitelného rozvoje odpadového hospodářství“.

Strategie byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Vložený dokument

Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro obce Jestřebí, pdf pdf 1 MB